Angstgevoelens

Je voelt je hart versnellen, je adem stokt, je lichaam spant zich op, je gedachten schieten alle kanten op. Je probeert een masker op te zetten om je groot te houden, bevriest of zet het op een lopen. Voorbeelden van angst zijn: angst voor eenzaamheid, angst om afgewezen te worden, angst om te falen of fouten te maken, angst voor succes, angst om je werk te verliezen, angst voor verandering, angst om te spreken, bindingsangst, sociale angst ... . Je wil er iets aan doen want het houdt je tegen. Het staat initiatiefname en levensvreugde in de weg.

Angst overwinnen

Het ervaren van angst voor een bepaald gevoel of een bepaalde situatie wijst vaak op een sterk aanwezige onderliggende behoefte (bijvoorbeeld veiligheid, waardering, verbondenheid, zekerheid) of sterk aanwezige verwachtingspatronen. Zicht krijgen op de behoeften die aan je angst ten grondslag liggen neemt in de behandeling van angstgevoelens een centrale plaats in. We onderzoeken hoe je angstgevoelens worden uitgelokt, hoe ze aan de oppervlakte komen (welk emoties, lichamelijke reacties en gedachten ontspringen wanneer je je angstig voelt?), wat ze versterkt en hoe ze in stand gehouden worden. Verder onderzoeken we hoe je met je angstgevoelens omgaat en kijken we hoe je meer vat kan krijgen op je angstgevoelens met als doel er minder door belemmerd te worden. Je leert je leven leiden in functie van je behoeften en niet je angsten!