Perfectionisme 

Wanneer je een fout maakt gaat dit gepaard met overmatig piekeren en een gevoel van schaamte. Dit voelt voor jou aan als een persoonlijk falen. Je bent geïrriteerd wanneer anderen maar half werk leveren of het niet goed genoeg doen. Je vindt het moeilijk om anderen een taak toe te vertrouwen (je kan de controle maar niet lossen). Je vindt het moeilijk om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Je gaat vaak langer en verder door dan anderen of dan wat gevraagd wordt. De zin 'er is altijd nog wel iets wat beter kan' staat op je lijf geschreven. Wanneer iets niet loopt zoals je het gehoopt of verwacht had, ervaar je spanning en stress. Je hebt weinig oog voor de dingen die wel goed lopen. Je vergelijkt jezelf voortdurend met anderen en wil het net zo goed doen. Je begint pas aan een uitdaging wanneer je zeker weet dat je het tot een goed einde kan brengen. Perfectionisme ligt bij jou in de sociale sfeer: je wil het altijd en overmatig goed doen voor anderen en denkt hierbij nauwelijks aan jezelf; of misschien wel in de emotionele sfeer: je verwacht van jezelf (en misschien ook wel van anderen) dat je altijd sterk bent. 

Perfectionisme kan een verscheidenheid aan vormen aannemen. Dat jij perfectionistisch bent op één of meerdere gebieden in je leven, kan verschillende oorzaken hebben. Het kan een oorsprong hebben in je verleden (je ouders waren vroeger bijvoorbeeld heel erg streng en veeleisend, niets was ooit goed genoeg), in een negatief zelfbeeld of minderwaardigheidsgevoelens (men gaat mij niet leuk of capabel vinden als ik het niet helemaal perfect doe, of: ik moet alles perfect doen om mijn gebreken te maskeren), in faal-angstige gevoelens (uit angst om te falen disproportioneel veel aandacht besteden aan details), je eigen persoonlijkheid (je bent van nature erg veeleisend en prestatiegericht, maar legt de lat vaak onrealistisch hoog), ... .

Perfectionisme kan vermoeiend zijn. Het kost je tijd en energie. Het maakt je gevoeliger voor kritiek. Het kan leiden tot overmatige teleurstelling in jezelf of de ander. Een gevoel van chronische ontevredenheid. Een 'blijven doorgaan' zonder te luisteren naar andere belangrijke behoeften. Als je het gevoel hebt dat perfectionisme je op sommige gebieden meer belemmert dan dat het je vooruit helpt, kan het wenselijk zijn erover in gesprek te gaan.

Wat helpt?

We trachten de oorzaak van je perfectionisme te achterhalen door erover in gesprek te gaan. We onderzoeken hoe perfectionisme zich bij jou precies manifesteert: welke gedachten, gedragingen en gevoelens spelen allemaal mee? Op welke gebieden of in welke situaties ben je perfectionistisch?

Wanneer we zicht hebben op de oorzaak en essentie van je perfectionisme, pakken we de belemmerende kantjes ervan aan. De precieze aanpak hiervan verschilt van persoon tot persoon. Echter zijn veelvoorkomende doelen bij perfectionisme: anders leren omgaan met fouten, leren loslaten, relativeren, het ombuigen van onrealistische verwachtingen, het in vraag stellen van de eisen die je je jezelf of anderen oplegt, het (her)interpreteren van bepaalde overtuigingen, het (her)ontdekken van je sterktes en kwaliteiten en het ontwikkelen van zelfcompassie. We streven ernaar je persoonlijkheid meer tot zijn recht te laten komen door een balans te zoeken tussen 'het goed doen' en leren vertrouwen, loslaten en relativeren!