Tot jezelf komen

Wie ben ik - het is een vraag die iedereen zich weleens stelt in de loop van zijn leven. Erachter komen wie je bent. Worden wie je bent. Tot jezelf komen. Wat betekent dat eigenlijk allemaal?

Mensen die tot zichzelf kunnen komen of die volledig zichzelf kunnen zijn, hebben vaak gemeenschappelijk dat ze durven vertrouwen op zichzelf. Ze durven afgaan op hun eigen ingevingen, intuïties, beoordelingen en gevoelens. Ze hebben een positief en realistisch zelfbeeld. Wanneer je probeert te zijn wie anderen willen dat je bent, raak je vroeg of laat van jezelf vervreemd. Je weet dan niet meer zo goed wat je zelf precies denkt of voelt; of wat je überhaupt wil in het leven. Dit kan leiden tot een heleboel psychische klachten of zelfs relationele problemen.

We vertrekken van de gedachte dat alleen jij de beste invulling kan geven aan je leven. Daarom gaan we in een veilige omgeving in gesprek over datgene wat écht in je omgaat. We onderzoeken wat je drijft, waar je waarde aan hecht, waar je energie uit haalt, en wat je belemmert volgens deze wetenschap te leven. Via gesprek, (denk)oefeningen en opdrachten leer je meer in contact staan met jezelf en leer je minder leven in functie van andermans verwachtingen of je eigen verleden. Je veerkracht wordt groter naarmate je meer op jezelf leert vertrouwen. Het wordt makkelijker om beslissingen te maken, grenzen te stellen; en ook het zelfstandig oplossen van problemen zal vlotter verlopen en met minder innerlijke conflicten gepaard gaan. Kortom, we streven ernaar dat je meest waardevolle richtingaanwijzer in het leven niemand minder dan jijzelf wordt.