Ondersteuning in een crisissituatie

Plotse, complexe, emotionele situaties kunnen je uit evenwicht brengen en daarbij een reeks emotionele klachten uitlokken. Je bent ontslagen, je partner heeft je verlaten, je hebt te horen gekregen dat jijzelf of een dierbare naaste een ernstige ziekte heeft, een collega op het werk maakt je het leven zuur, je ouders gaan scheiden, je geheim is aan het licht gekomen, je bent pas verhuist en kan je draai maar niet vinden, je bevindt je in plotse financiële problemen, je kinderen hebben net het nest verlaten en je weet geen blijf met jezelf, je ziet het bos door de bomen niet meer ...

In een crisissituatie kan het belangrijk zijn om tijdelijk ondersteuning en begeleiding op te zoeken. Gesprekstherapie kan in dergelijke situaties tegemoet komen aan jouw behoefte om in een veilige omgeving te ventileren, je hart te luchten, of zelfs je gal uit te spuwen. Daarna denk ik oplossingsgericht met je mee met als doel je evenwicht te herstellen.