Loslaten en verwerken

Je vastklampen aan iets of iemand kan een heleboel negatieve en belemmerende gevoelens met zich meebrengen. Het brengt je uit balans. Of het nu gaat over een nare ervaring uit het verleden, de breuk met je ex-vriend(in), een gemene opmerking, een gewoonte, een emotie of een ervaring waarbij het schaamrood maar niet van je wangen wil verdwijnen wanneer je eraan terugdenkt - kunnen loslaten is een belangrijke en waardevolle vaardigheid om te bezitten. 

Loslaten zorgt voor ruimte en ruimte brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee. Daar waar je vooral gericht was op het verleden door je vast te klampen, richt je je door los te laten op het huidige moment en de toekomst. Vastklampen doe je meestal niet bewust of opzettelijk. Verschillende onderliggende redenen kunnen maken dat je iets nog niet kunt loslaten. Deze redenen zijn voor iedereen anders. 

We gaan in gesprek over datgene wat je maar niet kan loslaten en zoeken uit wat er allemaal meespeelt. Daarna zorgen we voor een aanpak op maat. Loslaten impliceert het onderzoeken van je beleving, en het verwerken, plaatsen en (her)interpreteren ervan indien nodig. Jij zet de stappen, ik help je doorheen het proces. We streven er finaal naar de overheersende impact van datgene wat je niet kunt loslaten te verminderen of te doen verdwijnen zodat je je bevrijd voelt en je weer kan richten op de toekomst. 

Rouwverwerking en verliesbegeleiding

Bij het verliezen van een dierbare of het ervaren van een ander soort verlies (het verliezen van je job, het doormaken van een faillissement, het leren leven met een beperking, het verlies van bepaalde capaciteiten, het door hebben moeten maken van een miskraam, ...), maken we een ander proces door. Voor meer informatie verwijs ik je graag door naar de pagina over rouwverwerking en verliesbegeleiding.