Privacyverklaring

Omdat ik uw privacy belangrijk vind, ga ik zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met de term persoonsgegevens worden alle gegevens bedoeld waardoor u als persoon geïdentificeerd kunt worden.

Uw persoonsgegevens worden door mij op een veilige manier verwerkt en bewaard. Dit gebeurt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt heeft.

Ik bewaar deze persoonsgegevens

 • Uw volledige naam, geboortedatum, adres
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres
 • De naam van uw huisarts
 • Uw mutualiteitsgegevens
 • De naam en contactgegevens van uw vertrouwenspersoon
 • De data van ingeplande sessies
 • Relevante verkregen informatie van derden (diagnostische of psychotherapeutische verslagen uit vorige begeleidingen)
 • Verslagen of aanwezigheidsattesten die door mij in het kader van de begeleiding voor derden werden opgemaakt
 • Onderlinge correspondentie zoals mailverkeer of tekstberichten
 • Mijn persoonlijke aantekeningen over de inhoud van de sessies
 • Informatie of aantekeningen die u mij bezorgt in het kader van het begeleidingstraject

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld wanneer u een begeleidingstraject opstart. Als u geen contact met mij opneemt en louter deze website bezoekt, worden geen persoonsgegevens verzamelt of bijgehouden. Als u via het contactformulier met mij contact opneemt, worden de door u ingevulde gegevens doorgestuurd naar een paswoord-beveiligde mailbox.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Teneinde kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg te kunnen garanderen op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling, kunnen deze gegevens worden gebruikt voor informatie-uitwisseling, administratieve doeleinden en overleg met professionele derden. Professioneel overleg met derden gebeurt enkel indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleende. Deze professionele derden zijn ook steeds gebonden aan het beroepsgeheim. 

Boekhoudkundige verwerking gebeurt geanonimiseerd.

Uw persoonsgegevens worden samengebracht in een elektronisch dossier op een paswoord-beveiligd cloud platform.

Uw dossier wordt in overeenstemming met de wettelijke termijn van 30 jaar bewaard

Uw rechten als cliënt

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, in zoverre dit geen risico’s inhoudt voor uw eigen gezondheid en niet indruist tegen de deontologische beroepscode.

Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u steeds bij mij terecht.

Met klachten kan u zich wenden tot de Psychologencommissie (www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht) of de privacycommissie (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).