1. Een eerste gesprek en kennismaking

Tijdens een eerste gesprek maken we kennis met elkaar en exploreren we wat er momenteel moeilijk loopt in je leven. Op basis hiervan bespreken we wat ik voor jou kan betekenen. We staan uitgebreid stil bij je verwachtingen en hoe ik deze al dan niet zal kunnen inlossen. Wanneer ik aanvoel of inschat dat de behandeling van jouw moeilijkheden buiten mijn competenties ligt, dan verwijs ik je graag door naar een geschikte collega psycholoog. Dat jij op de best mogelijke manier geholpen wordt staat voor mij voorop.

Een eerste gesprek is altijd vrijblijvend. Dit betekent dat je volledig vrij bent al dan niet verder te gaan met een tweede gesprek. Wanneer je beslist een therapeutisch traject op te starten, leggen we een tweede of reeds meerdere afspraken vast. Vervolgens maken we nog enkele (praktische) afspraken om misverstanden te vermijden. Goede afspraken maken goede vrienden!

2. Therapiefase

Tijdens een therapeutisch traject worden ruwweg drie fasen doorlopen.

In onderzoek werd reeds meerdere keren aangetoond dat niet de gebruikte methode of techniek maar wel de vertrouwensrelatie tussen de psycholoog en de cliënt voor het grootste deel zal bepalen of de therapie tot verbetering of succes leidt. Daarom is het in eerste instantie belangrijk dat jij een klik voelt. In therapie gaan impliceert dat je je kwetsbaar opstelt. Dit is niet altijd makkelijk en veronderstelt dat je je (emotioneel) veilig, begrepen en geaccepteerd voelt. Ik hecht er dan ook veel belang aan om als een echt en authentiek persoon een vertrouwensrelatie met jou op te bouwen. Voel je geen klik? Even goede vrienden! Ik neem dit nooit persoonlijk op en verwijs je graag door naar iemand anders.

In een tweede fase proberen we zo dicht mogelijk bij je beleving te komen met als doel beter vat te krijgen op je gevoelswereld, je emoties, je gedachten, je gedragingen en op wat moeilijk loopt. We onderzoeken en proberen de zin, de onzin, het hoe, wat, wanneer en het waarom ervan te begrijpen. De gespreksruimte fungeert als een veilige plaats waar de drempel om gedachten uit te spreken, gevoelens te verkennen of gedragspatronen in vraag te stellen, aanzienlijk wordt verlaagd. Doorheen deze fase ben jij expert van je eigen beleving. Ik ben er om het proces te begeleiden en je te helpen dichter te komen bij de essentie van je moeilijkhedenIk oordeel niet en probeer steeds actief naar je te luisteren. Ik help je helderheid te scheppen door het gesprek te structureren en het opwerpen van kritische, helpende vragen. Ik tracht je uit te dagen in je manier van denken en durf je respectvol confronteren waar ik denk dat het nuttig zou kunnen zijn. Jezelf (her)ontdekken en je eigen beleving onderzoeken in een veilige omgeving zorgt ervoor dat je ook beter zicht krijgt op hoe het verder kan of wat verlichting zou kunnen brengen voor datgene waar je mee worstelt. Wanneer dit lukt zijn we goed op weg. 

In een derde fase streven we op grond van nieuwe inzichten naar groei en verandering. We stellen een plan van aanpak op waarmee je zowel buiten als binnen de therapieruimte aan de slag gaat. Omdat verandering nooit makkelijk is en het zich vaak ook niet in één rechte stijgende lijn manifesteert, ondersteun ik je in deze fase. We bespreken moeilijkheden, pakken ze aan, (her)evalueren en sturen bij waar nodig. Jij zet de stappen, ik wandel naast jou.

3. Afronding van de therapie

Zowel korte als lange begeleidingen zijn mogelijk. Jij bepaalt zelf wanneer de therapie wordt afgerond. Hoe lang een therapeutisch traject precies duurt kan nooit op voorhand vastgelegd worden. Het is afhankelijk van een heleboel factoren waaronder de frequentie van de therapie, de vooropgestelde doelen, je eigen behoeften en noden, de evolutie die je doormaakt en het nut dat je ervaart.

Het is echter belangrijk om te beseffen dat verandering vaak tijd nodig heeft. Therapie is vaker een langdurig dan een kortdurend proces. Vaak zijn er voor psychische moeilijkheden geen magische trucjes voorhanden. Het is een proces waarbij het zetten van kleine stapjes in de goede richting belangrijk is, eerder dan het verwachten van grote ingrijpende veranderingen op korte tijd. Vallen en opstaan maken deel uit van elk groeiproces!