Verlegenheid

Je bent voortdurend bezig met wat anderen van je denken. Je veronderstelt bijna automatisch dat anderen je niet leuk vinden, je niet de moeite vinden, je niet interessant genoeg vinden. Je vindt het moeilijk om op nieuwe mensen af te stappen. Je vindt het erg lastig wanneer de aandacht op jou wordt gericht. Wanneer je in gesprek bent met iemand, voel je je vaak onhandig en minderwaardig. Je schrikt wanneer de telefoon gaat. Je durft weinig van jezelf te laten zien. Volledig loslaten vind je moeilijk: je ervaart steeds een remming in het bijzijn van anderen. Je kijkt op tegen sociale gebeurtenissen en zou deze het allerliefst willen vermijden. Je hebt het gevoel dat je verlegenheid je tegenhoudt. 

Verlegenheid is vaak een reactie op onzekerheid en/of een gevoel van minderwaardigheid. Het fungeert vaak als een vicieuze cirkel die isolatie in de hand werkt: door je verlegenheid maak je minder contact, heb je minder contact, veronderstel je dat dit komt doordat je niet leuk, interessant of goed genoeg bent, waarna je nog minder geneigd bent om contact te maken met anderen. 

Verlegenheid is niet aangeboren. Zelfvertrouwen en assertiviteit kunnen groeien en sociale vaardigheden kunnen aangeleerd worden. Het is echter belangrijk om deze vaardigheden zelf aan te wakkeren en te stimuleren. Ik help je dit proces op te starten en bied je de nodige tools aan zodat je ook buiten de therapieruimte aan de slag kan. Omdat erg verlegen mensen ook vaak irrationele gedachten hebben over zichzelf, d.w.z. gedachten die als een vaststaande waarheid worden beschouwd terwijl hier vaak geen gegronde reden voor is, onderzoeken we deze gedachten en pakken we negatieve denkpatronen aan. We streven naar de ontwikkeling van een realistisch zelfbeeld in plaats van een negatief zelfbeeld. Het vergt vaak tijd, geduld en moed om verlegenheid te overwinnen. Ik ga daarom coachend met je aan de slag, fungeer als je persoonlijke klankbord en zorg voor gepaste ondersteuning gedurende het volledige proces.

Intense sociale angst: een sociale angstproblematiek 

Wanneer je verlegenheid zo ernstig is dat het je hele leven beheerst en het je belemmert in je dagelijkse leven, heb je misschien wel een sociale angstproblematiek. Sociale situaties of gebeurtenissen, het idee geobserveerd te kunnen worden, het moeten leveren van een prestatie in het bijzijn van anderen - of alleen al de gedachte eraan - lokken bij jou een hevige angst-reactie uit. Je bent bang om negatief beoordeeld te worden of om kritiek te krijgen. Verder zorgt het idee dat iemand aan jou zou kunnen zien dat je angstig bent, voor een gevoel van schaamte. Je wil natuurlijk niet raar gevonden worden, voor gek staan of belachelijk gemaakt worden, ... Dit maakt het voor jou bijna ondragelijk om je in dergelijke situaties te begeven. Je vermijdt deze dan ook stellig. Je voelt je echter eenzaam en steeds meer geïsoleerd. Je wil er iets aan doen.

Een sociale angstproblematiek is behandelbaar. In een eerste vrijblijvend gesprek maken we kennis met elkaar, bespreken we je moeilijkheden en bekijken we wat ik voor jou kan betekenen.