Gezonde en ongezonde stress

In de wereld van vandaag staat het vast dat een stressloos leven leiden bijna niet mogelijk is. Positieve of gezonde stress is meestal tijdelijk en niet-overheersend van aard. Het houdt ons scherp en alert, stimuleert ons om onze dromen na te jagen en zorgt ervoor dat we optimaal presteren. Positieve stress is noodzakelijk en onvermijdelijk. Er bestaat echter een groot verschil tussen af en toe stress ervaren en stress die zo intens is dat het een invloed heeft op je dagelijks leven. Dit noemen we negatieve of ongezonde stress. Negatieve of ongezonde stress is overheersend. Het werkt je tegen, belemmert je en zorgt ervoor dat je minder goed presteert. Het is van invloed op verschillende domeinen van je leven. Zo kan het voorkomen dat je erg gestresseerd raakt door wat er zich op het werk afspeelt, maar je je er zo ellendig door voelt dat ook je relatie hieronder zal beginnen lijden. Ongezonde stress is het soort stress waarbij je het gevoel hebt dat je ze niet meer kan 'dragen'. Verschillende psychische, lichamelijke en cognitieve klachten kunnen hiervan het gevolg zijn zoals: vermoeidheid, slapeloosheid, hoofdpijn, maagpijn, spierpijn, het gevoel niet meer tot rust te kunnen komen, het gevoel niet meer te kunnen genieten, prikkelbaarheid, somberheid, concentratieverlies, piekeren, besluiteloosheid, .... Kortom, je bent jezelf niet meer en het lukt je niet meer om naar behoren te functioneren. 

Ongezonde stress aanpakken

Ongezonde stress die te lang aanhoudt kan leiden tot ernstigere psychische klachten zoals een depressie of een burn-out. Het is dus altijd belangrijk om dit soort stress actief aan te pakken. 

Een behandeling van stress is vaak laagdrempelig en kortdurend van aard. In de meeste gevallen zijn een paar sessies reeds voldoende zodat je zelf met de problematiek aan de slag kan gaan. 

Eerst onderzoeken we samen welke stressfactoren een rol spelen in je leven en trachten we je huidige stressoren aan te pakken met als doel de rust te doen weerkeren in je leven. Daarna gaan we op zoek naar de onderliggende mechanismen van jouw stress ten einde meer inzicht te verkrijgen in hoe stress bij jou ontstaat, hoe het vorm krijgt, wat het in stand houdt, hoe je het tijdig kan leren herkennen en hoe je er impact op kan uitoefenen. Op die manier krijg je structureel meer grip op stress, zodat je er niet langer door belemmerd wordt en het je leven niet langer overheerst.