De kracht van introverte mensen (leestip)

Susan Cain werpt met haar boek ‘Quiet: the power of introverts’ licht op het extraverte ideaal dat in onze maatschappij leeft. Grotendeels versterkt door haar persoonlijke ervaringen, voerde ze uitgebreid onderzoek naar introversie.

Lees meer »

Verdomde eerste keren

Om de zoveel tijd bevinden we ons in een situatie vol nieuwigheid. Je bent bijvoorbeeld recent een nieuwe job of uitdaging gestart. Misschien ben je wel recent mama geworden of heeft corona ervoor gezorgd dat je een heleboel aanpassingen hebt moeten doorvoeren in je manier van werken en leven en valt dit je zwaarder dan verwacht. Wat het ook is - je hebt het nog nooit eerder gedaan en je vraagt je af of je het wel goed (genoeg) doet. Omdat nieuwigheid graag in het gezelschap van onzekerheid vertoeft, kunnen deze ‘verdomde eerste keren’ erg oncomfortabel aanvoelen. Je voelt je bang. Je twijfelt aan jezelf. Je stelt dingen in vraag. Alles voelt plots een stuk moeilijker en onstabieler aan.

Lees meer »

Helpen bij verlies en verdriet (leestip)

Verlies verwerk je niet, maar overleef je - dit is de centrale boodschap die Manu Keirse geeft in zijn boek 'Helpen bij verlies en verdriet'. Warm aanbevolen voor ieder die rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn verdriet en hieromtrent op zoek is naar concrete tips. Het boek behandelt niet alleen verlies van dierbaren door de dood, maar besteedt ook aandacht aan andere verliessituaties die vaak onterecht onderbelicht blijven, zoals verlies van je gezondheid, je werk of je toekomstperspectieven.

Lees meer »

Hoe kan ik troost bieden? (Manu Keirse aan het woord)

“Troosten is niet het antwoord weten vooraleer je de vraag grondig hebt beluisterd. Het is niet het aanbrengen van allerlei goedbedoelde adviezen. Het is evenmin het wegduwen van opstandigheid of het voorschrijven hoe mensen zich moeten voelen. Troosten is niet te vinden in pasklare antwoorden van de vele waarom-vragen van de mensen. Troosten is wel aandachtig luisteren zodat verdriet in woorden en ook in tranen naar buiten mag stromen. Troosten is zwijgen en in een blik of een aanraking signalen van hoop, veiligheid en vertrouwen laten voelen. Het is samen worstelen, zoeken, en hopen. Het is participeren in het verdriet, eerder dan het verdriet wegnemen. Het is verdriet durven benoemen. Troosten is helpen te leven met vragen waarop geen antwoorden zijn. Troosten is trouw blijven, ook als het moeilijk is. Troosten is geen dam opwerpen tegen het verdriet, maar juist een bedding creëren waarin verdriet mag stromen.”

Lees meer »

Stop met aardig zijn (leestip)

Thomas D'Ansembourg schrijft in zijn boek 'Stop met aardig zijn' over het belang van het leren (h)erkennen van je eigen behoeften en het leren communiceren van deze behoeften op een duidelijke en 'geweldloze' manier. Lees: de soort communicatie die je relaties met anderen een stuk makkelijker maakt en de kans op misverstanden minimaliseert.

Lees meer »

Compassie als sleutel tot geluk (leestip)

Onderzoek toont aan dat het vermogen tot (zelf)compassie een grote bijdrage levert aan geluk. Monique Hulsbergen en Ernst Bohlmeijer schrijven in hun boek 'Compassie als sleutel tot geluk' over het bestrijden van chronische stress en zelfkritiek met (zelf)compassie. Aan de hand van een reeks visualisatie-, ervarings- en schrijfoefeningen leert het boek je stapsgewijs je vermogen tot (zelf)compassie te ontwikkelen. Het boek behandelt onderwerpen zoals ontspanning, schaamte, zelfzorg, zelfacceptatie, het tonen van compassie aan anderen en nog veel meer.

Lees meer »

De moed van de imperfectie (leestip)

Het boek 'De moed van de imperfectie' van Brené Brown is één van mijn persoonlijke favorieten. De centrale boodschap van het boek: durf je kwetsbaar, eerlijk en authentiek opstellen als je een bezield leven wil leiden. Het boek behandelt onderwerpen zoals schaamte(bestendigheid), veerkracht, perfectionisme, zingeving, liefde, (zelf)compassie, dankbaarheid, intuïtie en creativiteit. Een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei - maar vooral: voor iedereen die wenst te leven vanuit het gevoel de moeite waard te zijn.

Lees meer »